Ενημερωτικές Επιμορφωτικές συναντήσεις 

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 70

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας και του προγραμματισμού του επιμορφωτικού έργου στην περιοχή ευθύνης σας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στην οργάνωση των επιμορφωτικών σας δράσεων, που πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, τους νεοδιορισθέντες μόνιμους εκπαιδευτικούς της δικαιοδοσίας σας που ήδη ανέλαβαν υπηρεσία καθώς και τους αναπληρωτές που θα αναλάβουν υπηρεσία προσεχώς.

Σε αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις να αξιοποιήσετε και τις θεματικές ενότητες από τους παρακάτω άξονες:

  • Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
  • Διοίκηση σχολικής μονάδας
  • Σχολικό κλίμα και μαθησιακή συμπεριφορά

Ø Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού,

Ø Παιδαγωγική αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών

Ø Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

Ø Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Ø Συνεργασία εκπαιδευτικών

  • Διδακτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Ø Βασικές αρχές (γενικής ή/και ειδικής διδακτικής) αναφορικά με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών

Ø Παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών με ιδιαιτερότητες μάθησης (συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία)

Επισημαίνεται, ότι στην υλοποίηση των προτεινόμενων ενημερωτικών συναντήσεων πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας διασποράς.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο 

Μενού