Επέκταση δικτύου Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 262

Νέα σχολεία προστίθενται από το σχολικό έτος 2022-2023 στο δίκτυο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4692/2020. Έτσι, από 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020, επεκτείνονται σε 120, ενώ ήδη από πέρυσι υπάρχει τουλάχιστον ένα Πρότυπο ή/και Πειραματικό σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα ποιοτικό, αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και σύμφωνης γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το χαρακτηρισμό των κάτωθι σχολικών μονάδων ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023, ορίζοντας την διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και τις σχολικές μονάδες με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.). Οι μαθητές που φοιτούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες κατά τον χαρακτηρισμό τους εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτές, εφόσον το επιθυμούν.

α/αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΔΕ/ΔΠΕΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΧΟΛΕΙΟΤΥΠΟΣΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ 
1ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΔ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ952130215Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 
2 94200055Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
3Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ42010005Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 
4 42510093Ο ΓΕ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
5ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ050126026Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΑΡΑΣΛΕΙΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ 
1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)1ο ΔΩΔΕΚΑΘ. (12/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 
ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡ.ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡ.ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 
6Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ05014601Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ 
705514601Ο ΓΕ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
1Ο ΠΕΙΡΑΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
1Ο ΠΕΙΡΑΜ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
8ΚΡΗΤΗΣΔ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ94101501Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

Εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Προτύπων Σχολείων, οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης βαθμίδας. Στην περίπτωση που στην Α΄ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμούν.

Τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση μπορείτε να τα δείτε εδώ:

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρώτο μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα (ΜΟΟC) του ΕΟΥ eTwinning με θέμα: «eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»
Προηγούμενο άρθρο
Εθνικός διαγωνισμός νέων επιστημόνων 2022 για την ελληνική συμμετοχή στον 33ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2022)
Μενού