Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 91

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα
μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D–14-en-13) να
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων
θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής,
ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών
Οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1) Μία (1) θέση ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες I Berkendael
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
2) Δύο (2) θέσεις ΠΕ06 Αγγλικής με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι
Berkendael
3) Μία (1) θέση ΠΕ05 Γαλλικής με γλώσσα διδασκαλίας τη γαλλική στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι
Berkendael
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1) Μία (1) θέση ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IΙΙ
2) Μια (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IΙΙ
3) Μία (1) θέση ΠΕ07 Γερμανικής με γλώσσα διδασκαλίας τη γερμανική στο Ε.Σ.
Λουξεμβούργο I
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22 – 3 – 2022 έως και 1 – 4 -2022 και ώρα
15:00

Εδώ η πρόσκληση

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)
Προηγούμενο άρθρο
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Περισσότεροι από δύο δισ. άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές, πόσιμο νερό
Μενού