Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχ.μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 119

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018
(Α’ 102), όπως ισχύει, και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» καλούνται οι
εγγεγραμμένοι στους:
τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων
Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-7- 2021), 2ΓΕ/2019
(Γ΄ 1653/23-7-2021), κατηγορίας ΠΕ, και, 1ΓΤ (Γ’ 2679/4-11-2021), κατηγορίας ΤΕ,
με βάση καιτα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα
της παρούσης,
εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου
ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το
σχολικό έτος 2021- 2022,
από την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 έως και Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Η προκήρυξη

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πώς θα δοθεί το «επίδομα ακρίβειας» έως τις 21 Απριλίου
Προηγούμενο άρθρο
Ολοκλήρωση της εκδήλωσης ‘Webinar Καλωσορίσματος’ του MOOC «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»
Μενού