Εγκύκλιοι σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 67

Τις εγκυκλίους σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής, δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1. Εγκύκλιος ΓΕΛ τροποποίηση πρόσβασης 

2. Εγκύκλιος για τροποποίηση ΥΑ πρόσβασης ΕΠΑΛ 

Μενού