Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 91

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και
Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό
έτος 2022-2023, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την
ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ώστε
να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των
στοιχείων των κηδεμόνων, στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη
διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

Μενού