Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Αντιπτέρισης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων , σχολικού έτους 2021-2022

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 411

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντιπτέρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολ. έτους 2021 – 2022.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 3 Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, στο Δ.Α.Κ. Θέρμης (1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θέρμης – Τριαδίου).


Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
2.Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.

Εδώ η σχετική εγκύκλιος

Μενού