Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 99


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) eTwinning προκηρύσσει την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή

 1. Θητεία: από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
 2. Πλήθος θέσεων: Σαράντα (40) θέσεις, με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα 5 «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».
 3. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες
  Οι πρεσβευτές της δράσης «eTwinning» έχουν ρόλο επιμορφωτικό, συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό προς την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής ευθύνης τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πρεσβευτές έχουν τα κάτωθι καθήκοντα-αρμοδιότητες:
  ▪ Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) τηλεκπαιδεύσεων (webinars) ανά έτος με
  θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας «eTwinning», τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων «eTwinning» για εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
  ▪ Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην
  περιοχή ευθύνης τους.
  ▪ Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν οι σχολικές μονάδες και οι

Έλληνες/Ελληνίδες εκπαιδευτικοί στην περιοχή ευθύνης τους.
▪ Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
▪ Απολογισμό προς τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) των ενεργών στο έργο ανά σχολικό έτος εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους.
▪ Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο προς τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης (E.Ο.Y.) της δράσης «eTwinning».
▪ Τέσσερις (4) πρεσβευτές θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. (στην επιλογή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ.).
▪ Ένας (1) πρεσβευτής θα υποστηρίζει εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και ανήκουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην επιλογή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού). Οι πρεσβευτές που επιλεγούν, θα κληθούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της
ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning».

 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής
  ▪ Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  ▪ Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  ▪ Καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Β2 επιπέδου).
  ▪ Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου).
  ▪ Τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένες συνεργασίες «eTwinning» διάρκειας κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).

Δείτε το έγγραφο εδώ 

Μενού