ΣΔΕ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 74
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ (2ο Στάδιο) και διαθέσιμες ώρες και τμήματα, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (2ο Στάδιο), της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, σχολικής περιόδου 2022-2023, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9866/605/11-11-2022 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Oι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν από τη Δευτέρα, 14/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 16/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να:

 • Δηλώσουν εκ νέου τα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, της Περιφέρειας για την οποία υπέβαλλαν αίτηση.
 •  Να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.
 •  Να επικαιροποιήσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες/παρουσίες απασχόλησης.
 • Εάν κάποιος επιτυχών του οριστικού πίνακα κατάταξης δεν επιθυμεί να απασχοληθεί κατά τη σχολική περίοδο 2021-2022, έχει τη δυνατότητα στη «Δήλωση επιλογής ΣΔΕ» να αποσύρει το ενδιαφέρον του για ανάληψη ωρών/παρουσιών στα ΣΔΕ.
 • Εάν κάποιος υποψήφιος δεν επιθυμεί κάποια αλλαγή θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης έχουν πρωϊνό ωράριο.

Δείτε ΕΔΩ τα σεμινάρια που δίνουν μοριοδότηση:

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτές είναι σχολικοί σύμβουλοι ή ψυχολόγοι σε ΣΔΕ τότε οφείλουν να παρακολουθήσουν εκτός από τα Προγράμματα επιμόρφωσης:

Πως γίνεται η Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάρια συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών στους Προγράμματα επιμόρφωσης

Aναλυτικότερα:

 • Στα Σ.Δ.Ε. (1 μόριο ανά 200 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
 • Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) (0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
 • Στην τυπική εκπαίδευση (Διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
  (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
  .

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, στη διεύθυνση: https://mitrwosde.inedivim.gr.

Η υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό, θα λαμβάνει χώρα μία (1) φορά κατ΄ έτος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894.

Μενού