Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2022-2023

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 196

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης των μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σχολικού έτους 2022-2023.


Αναθέτει τη διοργάνωση (α) της Α΄ Φάσης των Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πειραιά, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Λάρισας και (β) της Β΄ και Γ΄ φάσης στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μαγνησίας.
Ειδικότερα, οι ανωτέρω αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων και τον ακόλουθο προγραμματισμό ως εξής:


Α΄ Φάση, Πέμπτη 09.03.2023
(α) στην Αθήνα – Κολυμβητήριο της Νίκαιας «ο Πλάτων» και ώρες 09:30 έως 12:30
(β) στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρες 09:30 έως 12:30
(γ) στη Λάρισα- Κολυμβητήριο Ε.Α.Κ. Λάρισας και ώρες 09:30 έως 12:30

Β΄ Φάση, Παρασκευή 17.03.2023
Προκριματικοί: θα διεξαχθούν στον Βόλο – Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας Βόλου, ώρα 09:00.


Γ΄ Τελική Φάση, Παρασκευή 17.03.2023
Τελικοί: θα διεξαχθούν στον Βόλο – Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας Βόλου και ώρα 13:00 & 17:30.

Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων 

Υπόδειγμα 2 ατομικά_άλλων αθλημάτων

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Μενού