Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 141

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-16) να
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων.
Οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1) Μία (1) θέση ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
2) Μία (1) θέση ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι Berkendael.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1) Μία (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
2) Μία (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Μονάχου.
3) Μία (1) θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IV.
4) Μία (1) θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
5) Μία (1) θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με γλώσσα διδασκαλίας τη γαλλική ή αγγλική στο Ε.Σ
Λουξεμβούργο Ι.

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πώς θα χορηγηθούν τα 10.000 χαμηλότοκα δάνεια σε νέους – Όλη η διαδικασία
Προηγούμενο άρθρο
Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μενού