2η Επιχορήγηση Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2023

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 440

Mε απόφαση του υπουργού Παιδείας αποφασίζεται η επιχορήγηση των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυματων (ΑΕΙ) συνολικού ύψους 58.560.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Α.Λ.Ε 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για
λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), οικονομικού έτους 2023 ως εξής:
Α/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2023 (ευρώ)
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 7.517.608,80
2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.350.475,60
3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2.884.420,80
4 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 3.762.288,00
5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6.875.465,20
6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2.376.976,40
7 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 1.559.491,60
8 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1.127.525,20
9 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.177.456,80
10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2.184.217,20
11 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 3.467.343,20
12 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2.251.566,80
13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4.288.311,60
14 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.987.767,60
15 Πανεπιστήμιο Κρήτης 2.376.976,40
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1.032.306,80
17 Πανεπιστήμιο Πατρών 4.708.666,00
18 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1.236.678,00
19 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2.183.056,00
20 Πάντειο Πανεπιστήμιο 1.035.790,40
21 Πολυτεχνείο Κρήτης 781.487,60
22 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 487.704,00
23 ΑΣΠΑΙΤΕ 406.420,00

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν επιχορηγείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον αλγόριθμο κατανομής των λοιπών Α.Ε.Ι. λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 75165/Ζ1/17-6-22 (ΦΕΚ 3131/Β/20-6-22) και η επιχορήγησή της για οικονομικό έτος 2023 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
24 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 58.560.000,00
Β. Εγκρίνεται η έκδοση ισόποσων χρηματικών εντάλματος πληρωμής στο όνομα του κάθε Ιδρύματος και στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» και του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019- 208-
0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) οικονομικού έτους 2023, συνολικού ύψους 58.560.000,00 €.

Η ΥΑ ΕΔΩ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Market Pass: Άνοιξε ο επόμενος και τελευταίος κύκλος αιτήσεων (δικαιούχοι)
Προηγούμενο άρθρο
Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Μενού