Ένταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 464

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενεργοποιεί εκ νέου την υποβολή των αιτήσεων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ΣΥΕΠ, για την απευθείας ένταξη τους στο υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α (ανωτέρου επιπέδου) (αρ. 9, παρ. 2 ΚΥΑ 13173/Κ6/ΦΕΚ 617).

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής προτεραιότητας του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με νέα εργαλεία που θα υποστηρίζονται από πιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ένας ικανός αριθμός συμβούλων/αξιολογητών, που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β΄ .

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ https://protocol.eoppep.gr/ .

Όσοι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω Υπομητρώο Α, στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων του ΕΟΠΠΕΠ, παραμένουν σε αυτό και δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΔΕΗ: Ανακοίνωσε νέες προσλήψεις σε τρεις περιοχές (προκηρύξεις)
Προηγούμενο άρθρο
Πληρωμές αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή
Μενού