Διευκρινιστικές Οδηγίες για την αίτηση ένταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 352
Διευκρινιστικές Οδηγίες για την αίτηση ένταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ένταξης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού που επιθυμούν να ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, να συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ, ως εξής :

1. Μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία του ΕΟΠΠΕΠ e-πληρωμές, καταβάλλουν το ποσό των 19 ευρώ, επιλέγοντας
Κατηγορία Υπηρεσίας –> Πιστοποίηση Προσόντων και στη συνέχεια επιλέγουν από Υπηρεσία –> Αίτηση Πιστοποίησης Συμβούλου/Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Κρατούν τον αριθμό πληρωμής τον οποίο συμπληρώνουν στην αίτηση

2. Αφού συμπληρώσουν την αίτηση και συγκεντρώσουν ηλεκτρονικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά την υποβάλλουν στην ψηφιακή υπηρεσία του ΕΟΠΠΕΠ e-Πρωτόκολλο – Ηλεκτρονική Θυρίδα
Επιλέγοντας Νέα αίτηση και
Κατηγορία –> Θέματα ΣΥΕΠ και στη συνέχεια επιλέγοντας
Θέμα –> ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΕΠ, επισυνάπτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο πεδίο: «Συνημμένα έγγραφα»

Μενού