Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 89


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους του ν.4763/2020 (Α΄254), της αριθμ. Κ1/84836/13-07-2021 υπουργικής απόφασης (Β΄3394) και της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η πρόσκληση και ο πίνακας ΕΔΩ 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στις 6-7 Ιουλίου οι εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα αυξάνονται και ποια μένουν στάσιμα – Τι θα ισχύσει για τους πολύτεκνους
Μενού