Οδηγός: Τα «μυστικά» στις αιτήσεις αγροτών για επιδοτήσεις

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 32

«Πρεμιέρα» έκανε χθες το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων (ΟΣΔΕ), το οποίο άνοιξε τις πύλες του για την υποβολή δηλώσεων από τους αγρότες, προκειμένου να εισπράξουν τις επιδοτήσεις το 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την 9η Ιουνίου 2017 θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης. Η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2017 καλύπτει τη χορήγηση όλων των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων των μικρών νησιών του Αιγαίου, καθώς και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων.

Οδηγίες

Μάλιστα, ο Οργανισμός εξέδωσε και έναν οχτασέλιδο οδηγό για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Οπως αναφέρει, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ) υποβάλλεται είτε απευθείας από το γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού δωρεάν, είτε μέσω φορέα υποδοχής της αίτησης που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για το σκοπό αυτόν.
Ο γεωργός για να την υποβάλει και προκειμένου να πιστοποιηθεί, πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet. Για τους αγρότες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2016), απαιτείται επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων χωρίς πιστοποίηση μέσω taxisnet.
Αν θέλουν όμως να υποβάλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου φορέα υποδοχής, παράγουν μοναδικό «κωδικό» υποβολής, τον οποίο παραδίδουν στο φορέα. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο φορέας παραδίδει στον αγρότη κλειδάριθμο και όνομα χρήστη, τον οποίο ο παραγωγός μπορεί να ενεργοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΕΑΕ 2014-2017, Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, Μέτρο 11 κ.λπ.).

Προθεσμίες

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την παραπάνω ημερομηνία:

* της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος θα είχε το δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα

* της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στο δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερών, δηλαδή μετά την 9η Ιουνίου, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης. Η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η 31η Μαΐου.

Στο μεταξύ, με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, ενημερώνονται και τα πεδία:

* «Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής

* «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

Χρήση γεωργικής γης

Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. Τα αγροτεμάχια αυτά πρέπει να βρίσκονται στη κατοχή τους την 31η Μαΐου 2017.

Παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος με ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,7 MMZ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης είναι:

* Αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου: 0,15 MMZ/ζώο

* Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών: 0,20 MMZ/ζώο

* Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6-24 μηνών: 0,60 MMZ/ζώο

* Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών: 1 MMZ/ζώο

Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων, για τα οποία θα υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:

* 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων

* 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

* 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου

 

Πηγή:eleftherostypos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πώς θα γλιτώσετε φοροπαγίδες και τεκμήρια στη φορολογική σας δήλωση
Προηγούμενο άρθρο
Οι προϋποθέσεις σύνταξης για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους έως το 2021
Μενού