Πληρωμές σε δήμους, περιφέρειες μέσω POS, web banking (ρύθμιση)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Τη δυνατότητα στους πολίτες να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στους ΟΤΑ μέσω POS και web banking δίνει το άρθρο 44 του πολυνομοσχεδίου.

Η αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 44

Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών»

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να εισπράττουν από του εκάστοτε υπόχρεους ειδικούς φόρους, παράβολα, τέλη ενσήμων, χαρτόσημα, πρόστιμα κλπ μέσω «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» (P.O.S.) καθώς και δια μεταφοράς χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών (web banking).

Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της νομιμότητας καταβολής των οφειλόμενων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλαδή για να εξασφαλίζεται η σύννομη ταμειακή διαχείριση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και μάλιστα και σε σχέση με τις εισπράξεις μέσω των ανωτέρω μεθόδων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος . Συνολικά, οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού συμβάλλουν στην προσαρμογή των ταμειακών συναλλαγών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τους πολίτες με όρους σύγχρονης οικονομίας, προς διευκόλυνση των εν γένει συναλλαγών. Άλλωστε, υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις, η καταβολή των εν γένει οφειλών με μετρητά, χωρίς χρήση των σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking, κ.ά.) δεν διασφαλίζει την εμπρόθεσμη και τακτική ανταπόκριση των οφειλετών στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

Η ρύθμιση

Άρθρο 44

Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών»

Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται  ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους».

H καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τους ανωτέρω φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προμήθεια προς τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα για τη χρήση «Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών» (P.O.S), καθώς και τη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών με την υπηρεσία web banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των ΟΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *