Ποιοι μπορούν να πάρουν σύνταξη σε ηλικίες 57,8 έως 60,2 ετών με 33 έως 37 χρόνια ασφάλισης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Σύνταξη με 37, 35 και 33 χρόνια σε ηλικίες από 57,8, 59,6 και 60,2 ετών προβλέπεται για τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων που συμπληρώνουν φέτος το 55ο, το 58ο και το 60ό έτος.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις για σύνταξη από το Δημόσιο, το ΙΚΑ, τα Ειδικά Ταμεία, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης.

Ανά Ταμείο τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις για έξοδο στη σύνταξη με 33 έως 37 έτη ασφάλισης είναι:

ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Οσοι συμπληρώνουν τα 35 έτη στο Δημόσιο, εφόσον προσλήφθηκαν πριν από το 1983, θα πρέπει να πιάσουν μόνο το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος, τη χρονιά που έχουν την 35ετία. Για παράδειγμα, υπάλληλος πριν από το 1983 που έχει την 35ετία το 2017, θα συνταξιοδοτηθεί στα 59,6, δηλαδή με το όριο ηλικίας που ισχύει φέτος για το 58ο έτος.

2. Οσοι συμπληρώνουν 35ετία με πρόσληψη μετά το 1983 θα πρέπει να έχουν και το 58ο έτος. Το όριο ηλικίας για σύνταξη για αυτή την κατηγορία καθορίζεται από δύο παράγοντες: α) πότε συμπληρώνουν την 35ετία και β) πότε έχουν ταυτόχρονα με την 35ετία το 58ο έτος. Για παράδειγμα, υπάλληλος που είναι 58 ετών σήμερα αλλά θα έχει τα 35 έτη το 2020 θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει το 2020, που είναι το 61ο έτος, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

3. Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία το 2011 χρειάζονται συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδότηση για να αποχωρήσουν πριν από τα 62. Για τα 36 έτη συνυπολογίζονται και μέχρι 4 πλασματικά και επιπλέον 1 έως 5 πλασματικά έτη αν έχουν 1, 2, 3 ή περισσότερα παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι όταν θα έχουν τα 36 έτη να έχουν συμπληρωμένο και το 58ο έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, όσοι κλείνουν τα 58 το 2017 και τα 36 έτη το 2021 θα περιμένουν να γίνουν 61,6 ετών για να πάρουν σύνταξη. Μπορούν να αναγνωρίσουν 4 χρόνια από σπουδές, συν 1 έτος λόγω παιδιού, και έτσι να συμπληρώσουν τα 36 το 2016, οπότε συνταξιοδοτούνται με το όριο του 2016 που είναι το 59ο έτος.

4. Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2012 χρειάζονται συνολικά 37 έτη για να αποφύγουν τα 62 στη συνταξιοδότηση. Με τα 37 έτη θα πρέπει να έχουν και την ηλικία των 59 ετών. Ασφαλισμένος που έχει 37 έτη το 2022, αλλά έκλεισε τα 59 το 2017, μπορεί να αναγνωρίσει 5 χρόνια και να κλειδώσει το όριο συνταξιοδότησης των 60,2 ετών, διαφορετικά θα βγει στα 62 και θα θέλει 40 χρόνια.
Εξοδος από 55,11 ετών με 37 έτη

• Ανδρες και γυναίκες που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα μέχρι το 1982, αποχωρούν με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη και με όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Για παράδειγμα, με 37 χρόνια το 2017 το όριο συνταξιοδότησης για αυτή την κατηγορία είναι 57,8 ετών. Με 37 χρόνια το 2018 το όριο ηλικίας είναι 58,6 ετών, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις». Αν τα 37 έτη συμπληρωθούν το 2019, το όριο ηλικίας είναι 59,5.

 

IKA
Το κλειδί για σύνταξη με όρια ηλικίας πριν από τα 62 και πολύ πριν από τα 67 είναι στα ένσημα. Η νομοθεσία προβλέπει:

1. Οι γυναίκες που δεν βγαίνουν με ανήλικο τέκνο έχουν εναλλακτική επιλογή εξόδου πριν από τα 67 και πριν από τα 62 με 10.000 ένσημα (33,3 έτη), αρκεί να τα συμπληρώνουν έως το 2012. Σε αυτό βοηθούν οι εξαγορές 4 πλασματικών ετών, ώστε να έχουν τα 33,3 έτη το 2011 και 5 πλασματικών ετών για να έχουν τα 33,3 έτη το 2012. Μια ασφαλισμένη δηλαδή που έχει 29,3 χρόνια έως το 2011 (8.800 ημέρες ασφάλισης) μπορεί να αγοράσει 1.200 μέρες από σπουδές, παιδιά, ασθένεια, ανεργία (η ανεργία και η ασθένεια άνευ εξαγοράς) και να τις κάνει 10.000. Στην περίπτωση που το 2012 έχει λιγότερα ένσημα, δηλαδή, αντί 8.800, να έχει 8.500, με άλλες 1.500 ημέρες πλασματικών ενσήμων που της επιτρέπει ο νόμος να εξαγοράσει, θα έχει τις 10.000 ημέρες το 2012. Με τις 10.000 ημέρες το 2011 κατοχυρώνει την ηλικία των 58 και με τις 10.000 ημέρες το 2012 την ηλικία των 58,5. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 58 ή 58,5. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που κλείνει τα 58 το 2017 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61,5. Ασφαλισμένη που κλείνει τα 58 το 2019 θα πάρει πλήρη στα 63,8 (5,8 έτη αύξηση στο όριο ηλικίας.

2. Οι γυναίκες και άνδρες που μπήκαν νωρίς στην εργασία και έχουν όχι 33,3 αλλά 35 χρόνια (10.500 ένσημα) έως το 2012 θα συνταξιοδοτηθούν με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν τα 58 και τα 59. Με 10.500 ένσημα, η αύξηση του ορίου ηλικίας είναι μικρότερη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες το 2011 και ηλικία 58 το 2018 παίρνει σύνταξη στα 60. Αν είχε τα 58 το 2016, αλλά δεν είχε τις 10.500 ημέρες το 2011, έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 1.200 ημέρες από πλασματικούς χρόνους (στρατό, σπουδές, παιδιά), ώστε να συμπληρώσει τις 10.500 και να βγει στα 59.

ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1.Οι παλαιοί πριν από το 1983 ασφαλισμένοι χρειάζονται 35ετία για πλήρη σύνταξη. Αν τα 35 έτη συμπληρώνονται μετά τις 19/8/2015, τότε βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 58 ετών, που αυξάνεται κατά έξι μήνες από 19/8/2015 και κάθε έτος. Με 35ετία το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59. Με 35ετία το 2017 είναι 59,6, το 2018 είναι 60, το 2019 είναι 60,6, το 2020 είναι 61, το 2021 είναι 61,6 και από το 2022 είναι 62 με 40 έτη. Οι γυναίκες με ανήλικο αυτής της κατηγορίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα ακόμη και από τα 50 και με λιγότερα από 25 έτη.

2.Οι ασφαλισμένοι (έναρξη) από 1/1/1983 και μετά χρειάζονται πλέον 40 χρόνια και θα πάρουν σύνταξη στα 62, όχι νωρίτερα.

3.Οι γυναίκες με έναρξη ασφάλισης μετά το 1983, που έχουν και ανήλικο τέκνο, αποχωρούν με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού συμπληρωθεί το 50ό, το 52ο ή το 55οέτος. Με ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2010, το αρχικό όριο είναι 50, με ανήλικο και την 25ετία το 2012 το αρχικό όριο είναι 52 και με ανήλικο και την 25ετία το 2012 το όριο είναι 55. Οι ασφαλισμένες που έχουν τις προϋποθέσεις του 2010 (ανήλικο και 25ετία τότε) αλλά έκλεισαν τα 50 το 2016 παίρνουν σύνταξη στα 56,9. Ασφαλισμένη με τις προϋποθέσεις του 2011 θα πρέπει πρώτα να κλείσουν τα 52 (για τα 50 και τα 52 τα νέα όρια ηλικίας είναι ίδια). Ασφαλισμένη με ανήλικο και την 25ετια το 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο που θα ισχύει όταν γίνει 55 ετών.Για παράδειγμα, με ηλικία 55 το 2018 παίρνει πλήρη στα 61. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλισμένες μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο για να έχουν την 25ετία το 2011, οπότε αυτομάτως παίρνουν σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 52. Ετσι, μια μητέρα ανηλίκου που είχε τα 25 το 2012 και κλείνει τα 55 το 2018 μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος για να έχει την 25ετία το 2011 (με ανήλικο απαραίτητα), οπότε το όριο για σύνταξη πέφτει στα 55.

ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

1. Τα 35 έτη στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι ασφαλισμένοι μέχρι το 2012. Συνυπολογίζονται και μέχρι 5 πλασματικά έτη. Με αυτή την προϋπόθεση κατοχυρώνουν την έξοδο με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν το 60ό έτος. Για παράδειγμα, με 35 έτη το 2012 και ηλικία 60 το 2020 παίρνουν σύνταξη στα 61,5.

2. Με 25ετία στον ΟΑΕΕ, όπως και με 15ετία, η σύνταξη καταβάλλεται πλέον στα 67, εκτός αν πρόκειται για ασφαλισμένους πρώτη φορά μετά το 1993, οπότε παίρνουν και μειωμένη στα 62.
3. Στο ΕΤΑΑ, η 35ετία είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται έως το 2012, ώστε οι άνδρες να κατοχυρώσουν την έξοδο με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσουν το 60ό έτος, ενώ οι γυναίκες κατοχυρώνουν το 58ο και το 59ο έτος και συνταξιοδοτούνται με τα αντίστοιχα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν, τα 58 και τα 59 μετά τις 19/8/2015.

4. Οι γυναίκες ασφαλισμένες στα Ταμεία του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ) που είχαν 21,5 και 25 έτη έως το 2010 παίρνουν πλήρη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσουν το 60ό έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη 60 ετών το 2017 θα βγει με πλήρη στα 62,8. Αν κλείνει τα 60 το 2018, θα πάρει σύνταξη στα 63,5. Αν κλείνει τα 60 το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί στα 64,5. Το 2020 το όριο ανεβαίνει στα 65,3, το 2021 στα 66,2 και από το 2022 στα 67. Σε κάθε περίπτωση όμως αν έχουν 40 χρόνια, βγαίνουν στα 62 με πλήρη σύνταξη.

 

 

Πηγή:eleftherostypos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *