Σύνταξη πριν τα 60 για 1,5 εκατ. ασφαλισμένους στα πρώην ταμεία του ΕΦΚΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Σύνταξη πριν από το 62ο έτος προλαβαίνουν να «κλειδώσουν» 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένοι από όλα τα πρώην Ταμεία του ΕΦΚΑ, δηλαδή από το ΙΚΑ, το Δημόσιο, τα Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, τον ΟΑΕΕ και τους φορείς του ΕΤΑΑ.

Ειδικές κατηγορίες, όπως σύζυγοι, ή γονείς αναπήρων, καθώς και ασφαλισμένοι στα Βαρέα, συνταξιοδοτούνται με πιο ευνοϊκές διατάξεις εφόσον έχουν κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις έως τις 18/8/2015, ή έως το 2014 αντίστοιχα, χωρίς να επηρεάζονται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που ξεκίνησε από τις 19/8/2015 και ολοκληρώνεται την 1/1/2022.

Από τις υπόλοιπες γενικές κατηγορίες μισθωτών ιδιωτικού τομέα, δημοσίων υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελματιών, την έξοδο πριν από τα 62 «κλειδώνουν» κατά κανόνα όσοι είχαν ένσημα πριν από το 1993.

Οι γονείς ανηλίκων μάλιστα στα Ταμεία μισθωτών κατοχυρώνουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 εφόσον έχουν κλείσει, ή κλείνουν τις ηλικίες από 50 έως 55 ετών μέχρι και το 2019.

Το σημερινό ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει, για όλα τα Ταμεία και για κάθε κατηγορία, τις προϋποθέσεις που χρειάζονται οι ασφαλισμένοι προκειμένου να γνωρίζουν με ακρίβεια το χρόνο και την ηλικία που παίρνουν σύνταξη και μάλιστα πότε βγαίνουν πριν από το 62ο έτος, είτε με πλήρη είτε με μειωμένη.
Ποιοι βγαίνουν με σύνταξη στα 55, στα 58,5 και στα 60 από το Δημόσιο

Ασφάλιση 25 ετών έως το 2012, και από εκεί και πέρα 35 έως 37 έτη συνολικά μετά το 2012 χρειάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για να «κλειδώσουν» όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κάτω από το 62ο έτος.

Για την 25ετία έως το 2010 συνυπολογίζονται και πλασματικοί χρόνοι τέκνων, και στρατιωτικής θητείας καθώς και αναγνωριζόμενοι χρόνοι λόγω προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα και πρακτικής άσκησης για νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Για την 25ετία το 2011 και το 2012, αναγνωρίζεται επιπλέον και ο χρόνος σπουδών, όχι μόνον για τα 25 έτη αλλά και για να συμπληρωθεί ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος συνταξιοδότησης.
Οι προϋποθέσεις «εξόδου» για πλήρη σύνταξη είναι:

1. Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους πριν από το 1983: Αν η 35ετία συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, θα πρέπει να συμπληρώσουν και το 58ο έτος της ηλικίας τους και να ακολουθήσουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη χρονιά που θα γίνουν 58 ετών. Με 35ετία πριν από τις 19/8/2015 αποχωρούν οποτεδήποτε.

• Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που είναι σήμερα 57 ετών και συμπληρώνει 35ετία το 2018, θα περιμένει να γίνει 58 ετών (το 2019) και θα συνταξιοδοτηθεί μόλις πιάσει το όριο ηλικίας των 60 ετών και 6 μηνών. Αν έχει το 58ο έτος το 2018, βγαίνει στα 60.

2. Σύνταξη με 35, 36, και 37 έτη για ασφαλισμένους μεταξύ των ετών 1983-1992: Βγαίνουν με 35ετία όσοι έχουν την 25ετία έως το 2010 και αφού συμπληρώσουν τα 58. Χρειάζονται 36 έτη όσοι έχουν την 25ετία το 2011 (και εδώ πρέπει να έχουν κλείσει τα 58), ενώ όσοι έχουν 25ετία το 2012 θα πρέπει να φτάσουν στα 37 έτη για να πάρουν πλήρη σύνταξη και με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν τα 59.

• Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που είχε 25ετία το 2008, και συμπλήρωσε το 58ο έτος και τα 35 έτη το 2017, θα συνταξιοδοτηθεί στα 59,6. Υπάλληλος με 25ετία το 2011 που κλείνει τα 58 το 2020 και θα έχει τα 35 το 2021, θα συνταξιοδοτηθεί στα 61,6.

3. Σύνταξη μετά τα 55 με 37 έτη.

• Υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά το 1983 και είχαν 25ετία έως το 2010, έπαιρναν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης. Με το νέο νόμο, όσοι συμπληρώνουν τα 37 χρόνια από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται αφού πρώτα κλείσουν τα 55 και ακολουθήσουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Η διάταξη αυτή ευνοεί σχεδόν έναν στους τρεις υπαλλήλους του Δημοσίου που είχαν και ασφάλιση πριν από το 1983 εκτός Δημοσίου, οπότε τα 37 χρόνια συμπληρώνονται πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 37 χρόνια το 2018, θα βγει όταν θα γίνει 58,5 ετών. Αν έχει τα 37 έτη το 2020, βγαίνει στα 61.

Ποιοι παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 με 25ετία
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν πιάνουν 35ετία ή 37ετία παίρνουν μειωμένη πριν από τα 62 αρκεί να έχουν 25ετία έως το 2012 και να συμπληρώνουν τα 55, 56, και 58 από 19/8/2015 έως το 2018. Τα όρια ηλικίας είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες από το 2011 και μετά.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναλύονται στο σχετικό πίνακα του σημερινού ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», για γυναίκες και άνδρες και είναι οι εξής:

• Γυναίκες με 25ετία έως το 2010, που κλείνουν τα 55 από 19/8/2015 έως και το 2019, αποχωρούν με μειωμένη με όρια ηλικίας από 56,5 ετών έως 62 ετών.

• Ανδρες με 25ετία έως το 2010, που κλείνουν τα 60 μετά τις 19/8/2015, το 2016 ή το 2017, αποχωρούν με μειωμένη με όρια ηλικίας 60,11 ετών, 61,9 και 62 ετών αντίστοιχα.

• Υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) με 25ετία το 2011. Αποχωρούν με μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 56ο έτος. Ασφαλισμένοι που έκλεισαν το 56ο έτος πριν από τις 19/8/2015 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε θελήσουν. Οσοι έκλεισαν το 56ο έτος το 2017, θα συνταξιοδοτηθούν στα 60,2 ή στα 61,5 αν κλείνουν τα 56 το 2018. Από 1/1/2019 βγαίνουν στα 62.

• Υπάλληλοι με 25ετία το 2012. Αποχωρούν με μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 58. Για παράδειγμα, άνδρας που έκλεισε τα 58 το 2017 βγαίνει με μειωμένη στα 61,5 και στα 62 από το 2018 και μετά. Αν μείνει για πλήρη σύνταξη θα χρειαστεί 40 έτη αφού κλείσει και τα 62.

• Υπάλληλοι με 25ετία από το 2013 και μετά. Τα όρια ηλικίας είναι στα 67 για πλήρη σύνταξη, στα 62 για μειωμένη και στα 62 πλήρη με 40 χρόνια ασφάλισης.

Πλήρης σύνταξη από 55 ετών για γονείς

Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τα 25 έτη έως το 2012 με ανήλικο παιδί, καθώς και όσοι απέκτησαν παιδί από το 2013 και μετά (με 25ετία όμως έως το 2012) συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τα 50, 52 και 55, ως εξής:

1. Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015 και όσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι το 2018 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 έως 60,2 ετών.

2. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2018 αποχωρούν σε ηλικίες από 55 έως 61 ετών..

3. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012, βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο από 19/8/2015 και μετά. Δηλαδή 52 ετών το 2016, σύνταξη στα 56,9 μήνες, 52 ετών το 2018, σύνταξη στα 60,2 κ.ο.κ.

Πηγή:enikonomia.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *