Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων: Οι δράσεις που επιδοτούνται

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 86

Ανακοινώθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ως προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία τροποποιείται και παρατείνεται, μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

1.Δικαιούχοι είναι και φυσικά πρόσωπα(άνεργοι,κ.α.)που θα υποβάλουν πρόταση    στο             Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ,συμμετέχοντες με υπό σύσταση ή σε αδράνεια,επιχείρηση

2.Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από 7.11.2017  και μετά.

3.Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν στυσταθεί μέχρι 7.11.2017 και :

 

1.Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του  Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης,ή/και τους

ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

2.Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του(μηδενικός κύκλος εργασιών.)

3.Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια(σήμα)λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

4.Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ

 

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00€ έως400.000,00€

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

1.45% Χωρίς την υποχρέωση Πρόσληψης Προσωπικού.

2.50%  Στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0.2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας(η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυση από το δικαιούχο(ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση).

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Μενού