Θέση εργασίας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET στην Ελλάδα, (Απόφαση ΔΕ/4235 της 254ης /07.02.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου κατά το τρέχον έτος 2018.

Απαραίτητα προσόντα:
– Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.
– Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης/συντονισμού συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή άλλων έργων.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Γνώση χρήσης Η/Υ.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα τηλέφωνα 210 270 9013 (κα Αθανασούλη) ή 210 270 9100 (κος Γλάρος).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *