Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΦΕΚ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ123 Β/2020 η  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες μέχρι την 16.12.2019 και αφορούν σε αξιώσεις από εκτέλεση έργων ή προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.4635/19, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4647/19:

“Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισμού προστίμων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. “

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 233 του Ν.4635/19:

“Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.”

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση ΥΠ.ΕΣ.4025/21.01.2020 (ΦΕΚ 123/27.01.2020 τεύχος Β’), με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 και τέλος για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του νόμου 1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α΄).

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *