Τροποποίηση στο πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (ΦΕΚ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

ΦΕΚ πήρε η ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο μόνο
1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία α.π. Δ11/οικ. 32940/1376/14.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538), όπως ισχύει, ως προς το σημείο β της παρ. 1 του άρθρου 9, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ ωφελουμένου/ης με τη Δομή / Φορέα στην οποία προσδιορίζονται ιδίως οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1η του μήνα ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εφόσον η σύμβαση υπογράφηκε μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Οκτώβριο 2020 και λόγω της καθυστέρησης
ολοκλήρωσης των διαδικασιών του προγράμματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θεωρείται ότι ξεκινούν από την 1η του μήνα τούτου, εφόσον η σύμβαση υπογραφεί εντός αυτού και υπό τον όρο τήρησης των ειδικότερα
προβλεπομένων στην πρόσκληση του προγράμματος και στο άρθρο 11 της παρούσας.

Στη σύμβαση επίσης προσδιορίζονται:
– Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
– Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
– Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως)».

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *