Επίδομα παιδιού -Α21: Διαγραφή προστίμου 250 ευρώ μετά από προσφυγή δικαιούχου

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 178

Απαλλάσσονται από πρόστιμα οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα τροποποιητική δήλωση για αποδοχές, επιδόματα, επιδοτήσεις και άλλα εισοδήματα όταν ο αρμόδιος φορέας η υπηρεσία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση χωρίς να ενημερώσει τον δικαιούχο.

Αυτό προκύπτει από απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ η οποία μετά από προσφυγή φορολογούμενου «έσβησε» πρόστιμο 250 ευρώ που του επιβλήθηκε για εκπρόθεσμη δήλωση επιδόματος παιδιού καθώς ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) αφ’ ενός εξέδωσε διορθωτική βεβαίωση με υψηλότερο ποσό επιδόματος μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος και αφ’ ετέρου δεν ενημέρωσε τον φορολογούμενο.

Όπως αναφέρει η ΔΕΔ, οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών, αμοιβών, εισοδημάτων από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ. και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον φορέα.

Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται βεβαίωση από τον φορέα, τότε ο φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση και συνεπώς έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση.

Στην απόφαση της ΔΕΔ για τη διαγραφή του προστίμου των 250 ευρώ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο φορολογούμενος προσπάθησε να υποβάλλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση, φορολογικού έτους 2018, αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις της συζύγου του, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) νέα βεβαίωση αποδοχών αναφορικά με το επίδομα τέκνου, χωρίς πρωτίστως να έχει ενημερωθεί, με βάση την οποία μεταβλήθηκε το ποσό που ήταν καταχωρημένο στον κωδ. 617 «6. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (άρθρ. 43Α Κ.Φ.Ε.)» από 140,00€ σε 1.680,00€. Ως εκ τούτου η με αριθμό 2020 η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 υπεβλήθη εκπρόθεσμα χωρίς υπαιτιότητα του προσφεύγοντος από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε νέο χρεωστικό ποσό προς καταβολή ύψους 449,86€

Επειδή από τα αρχεία της Υπηρεσίας μας (taxis) προκύπτει ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) την 18-7- 2019 και ώρα 11:47:59 ήτοι μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της από 24-6-2019 αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2018, ανήρτησε στην Α.Α.Δ.Ε. νέα βεβαίωση αποδοχών αναφορικά με το επίδομα τέκνου το οποίο μεταβλήθηκε από 140,00€ σε 1.680,00€ Επειδή το ως άνω ποσό ύψους 1.680,00 € αφορά παροχή από τον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην αρχική βεβαίωση που είχε αναρτηθεί στην Α.Α.Δ.Ε. όταν υπεβλήθη εμπρόθεσμα η αρχική δήλωση του οικείου φορολογικού έτους.

Επειδή ο προσφεύγων δεν ενημερώθηκε από τον ανωτέρω αρμόδιο φορέα αναφορικά με το γεγονός ότι έχει εκδοθεί νέα βεβαίωση, προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το οικείο φορολογικό έτος»

Με βάση τα παραπάνω αποφασίσθηκε η αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής του φορολογούμενου και η τροποποίηση της πράξης επιβολής προστίμου με το καταλογισμό ποσό να ορίζεται σε 0 ευρώ

Aftidioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εγκύκλιοι για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου- Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Προηγούμενο άρθρο
Βορίδης: 1.700 μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ & υπογραφή Σ.Σ.Ε -Τι είπε για ΒΑΕ, αξιολόγηση, αύξηση μισθών
Μενού