Αποσπάσεις – μετατάξεις εκπαιδευτικών: Οι προϋποθέσεις και οι έλεγχοι

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 16

Σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021 (στ. σχετική), υπενθυμίζονται με την παρούσα, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

Α. Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης

Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους. Μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Κινητικότητας» μεταβαίνουν στις «Αιτήσεις Μετακίνησης» και, επιλέγουν «Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2021»,και «Εύρεση». Για κάθε μια αίτηση επιλέγουν «Προβολή», «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης» και συμπληρώνουν το πλαίσιο «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης». Εκεί συμπληρώνεται το «Αποτέλεσμα Ελέγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης», οι «Αιτιολογίες Απόρριψης» εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης, οι Παρατηρήσεις και επιλέγεται «Ενημέρωση»

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης βάσει των ισχυουσών διατάξεων (π.χ. ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κλπ.).

Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι προσβάσιμο τόσο από τον φορέα υποδοχής, εφόσον πληρούται η συνδρομή των προϋποθέσεων, όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

Μενού