Εκπτώσεις έως 50% στα πρόστιμα της Εφορίας

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 73

Κλιμακούμενες μειώσεις από 25% έως 50% στα πρόστιμα για παραβάσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων, τις οποίες ομολογούν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι πριν προχωρήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι ή διαπιστώσουν οι ελεγκτές κατά τους φορολογικούς ελέγχους, προβλέπει η νέα μόνιμη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις φορολογικές Αρχές που εισάγει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Βάσει του νομοσχεδίου, τα ποσοστά των μειώσεων των προστίμων, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, κλιμακώνονται έως και 50% όσο πιο νωρίς ο φορολογούμενος αποδέχεται τις παραβάσεις του πριν προχωρήσει ο έλεγχος ή τους επιπλέον φόρους που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Μειώσεις

Εφόσον ο φορολογούμενος ομολογήσει παραβάσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και πριν του κοινοποιηθεί ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή εφόσον αποδεχθεί τις οφειλές φόρων που θα του καταλογιστούν με την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και υποβάλλει σχετικές αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έως και 10 μέρες μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής, τα προβλεπόμενα πρόστιμα – τα οποία ισοδυναμούν με τις χρηματικές κυρώσεις λόγω μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή λόγω υποβολής ανακριβών αρχικών δηλώσεων και ανέρχονται στο 10% έως 50% των επιπλέον φόρων που έχουν προκύψει-θα μειώνονται κατά το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης του 50%.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μενού