Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικών.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 378

output_xQBztk

Η δράση «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού ΟργανισμούEqual Society επιδοτεί την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, στην Αγγλική Γλώσσα και σύντομα και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών βασισμένων στη μικτή κατάρτιση (Blended Learning).
Οι ωφελούμενοι άνεργοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι ή μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, B2, C1, C2 καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα και το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού. Το πρόγραμμα αφορά τους δικαιούχους που έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν βασικές γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα θα αποτελείται από 50 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και απεριόριστο αριθμό ωρών τηλεκατάρτισης για διάστημα δύο μηνών.
Υποχρεωτική είναι η ενσωμάτωση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα η επιπρόσθετη τηλεκατάρτιση στην ενότητα που αφορά στην προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη κ.ά.).
Η δράση καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνοδεύεται από πιστοποίηση και η αγορά του εκπαιδευτικού υλικού είναι υποχρεωτική ώστε η εκπαίδευση να θεωρηθεί επιδοτούμενη.
Το κόστος πιστοποίησης και το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού ανέρχεται στα 250€. Το ποσό αυτό είναι η μοναδική συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στους χώρους που ο συνεργαζόμενος εκπαιδευτικός φορέας θα υποδείξει. Η πρόσβαση του καταρτιζόμενο σε Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 801 300 3878 ή συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.

 

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε τους όρους για το φοιτητικό επίδομα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Προηγούμενο άρθρο
4.850 θέσεις εργασίας σε Δήμους για υπαλλήλους Πληροφορικής
Μενού