Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού μέσω του Erasmus+

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 215

αρχείο λήψης (4)Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με θέμα τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση αποκάλυψε ότι σχεδόν το 60% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ασκούνται και δεν αθλούνται ποτέ ή το κάνουν σπάνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να χορηγήσει χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού μέσω του Erasmus+, του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας η Επιτροπή θα συντονίσει εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη. Οι φορείς που ενστερνίζονται τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας θα λάβουν οδηγίες από την Επιτροπή καθώς και ένα σήμα που θα υποδηλώνει τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού.

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης την ανάληψη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο. Μολονότι γνωρίζει ότι δεν υπάρχει μία και μόνη προσέγγιση που να προσφέρεται για τους πάντες και ότι οι εθνικές παραδόσεις και αθλητικές δομές πρέπει να γίνουν σεβαστές, η επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη να μεριμνήσουν τα κράτη μέλη για την ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών φορέων στην οργάνωση των εκδηλώσεων.

Ιστορικό
Η ιδέα για την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Fisas 2012, η οποία πήρε το όνομά της από τον συντάκτη της, τον ισπανό ευρωβουλευτή Santiago Fisas. Το ίδιο έτος, τα κράτη μέλη κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού για την προώθηση της σωματικής άσκησης και της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή πραγματοποίησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις για να αντλήσει διδάγματα από υπάρχουσες πρωτοβουλίες και να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη για την πρωτοβουλία αυτή.

Το πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει για πρώτη φορά μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τον αθλητισμό. Θα διαθέσει περίπου 265 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών όπως οι στημένοι αγώνες και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία συμμετέχουν φορείς μαζικού αθλητισμού και τα οποία προωθούν, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλους.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού