Αρχείο κατηγορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

18 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 18 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

22 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 22 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

30 θέσεις εργασίας σε Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς στο Εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς στο Εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 30 θέσεις εργασίας σε Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς στο Εξωτερικό

Θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσoκομείο Κεφαλληνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 2 άτομα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, ως ακολούθως: Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσoκομείο Κεφαλληνίας

Θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα

H εταιρία μας ενδιαφέρεται για μόνιμη συνεργασία με τεχνικό σύμβουλο-μηχανικό που διαθέτει γνώση, εμπειρία να εργαστεί στο πεδίο της Ασφάλειας, στην εσωτερική διαχείριση και μεταφορά (επικινδύνων=ADR και μη) εμπορευμάτων. Απαραίτητα προσόντα: άριστες γνώσεις Η/Υ, αγγλικών, επικοινωνιακή δεξιότητα και ενδιαφέρον – γνώση στα θέματα ασφάλειας. Πληροφορίες – βιογραφικά για ενδιαφερόμενους στο info@groupsciene.gr(link sends e-mail)

Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα

30 Γυμναστές στο Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη 30 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ωρομίσθιας απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Συνέχεια ανάγνωσης 30 Γυμναστές στο Δήμο Παύλου Μελά