Αρχείο κατηγορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

19 άτομα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων για τις ανάγκες του «Βυζαντινού Ωδείου» για το διδακτικό έτος 2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου Μουσικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης 19 άτομα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων

116 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 116 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

31 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 31 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

40 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 40 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

51 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 51 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό