Αρχείο κατηγορίας ΠΑΙΔΕΙΑ

Οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ανακοινώνει με ΦΕΚ οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας  στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχοντας ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές/τριες. Συνέχεια ανάγνωσης Οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Τρόπος λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών ανακοινώθηκε με ΦΕΚ ο τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών. Συνέχεια ανάγνωσης Τρόπος λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή με θέμα σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 2& 3/9/2020 για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Συνέχεια ανάγνωσης Συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

Ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων εξωτερικού με το παλαιό σύστημα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη η Απόφαση που καθορίζει τα ποσοστά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21 για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 (παλαιό σύστημα). Συνέχεια ανάγνωσης Ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων εξωτερικού με το παλαιό σύστημα

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020. Συνέχεια ανάγνωσης Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ξεκίνησε η επιμόρφωση για την πιλοτική εφαρμογή

Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την πιλοτική εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συμμετείχε σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη. Συνέχεια ανάγνωσης Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ξεκίνησε η επιμόρφωση για την πιλοτική εφαρμογή