Αρχείο κατηγορίας ΠΑΙΔΕΙΑ

Συμμετοχή Σ. Ζαχαράκη στο Συνέδριο του Προγράμματος “Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας στους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β /θμιας  Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης»

Τη σημασία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ενδυνάμωση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τόνισε η Υφυπουργός κ. Σοφία Ζαχαράκη κατά την τοποθέτηση της στο Συνέδριο του Προγράμματος “Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας στους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης” που διοργανώθηκε υπο την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης και διεξάγεται διαδικτυακά σήμερα 20 και αύριο 21 Νοεμβρίου 2020.

«Πιστεύουμε πολύ στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αυτόν τον θεσμό που φέτος εισάγουμε στα σχολεία μας, ως μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών μας. Και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση, εμβάθυνση και επέκταση της διδασκαλίας της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική Ασφάλεια” , όπως και συνολικά στην ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), τόσο απαραίτητων για τον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο του 21ου αιώνα. Έναν αιώνα όπου ήδη διαγράφονται και προοδευτικά κλιμακώνονται κατακλυσμιαίες αλλαγές στον τρόπο που ζούμε, που δουλεύουμε, αλλά και που μετακινούμαστε» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη τονίζοντας ότι είναι ευθύνη της πολιτείας και του εκπαιδευτικού συστήματος να διαμορφώσει υπεύθυνους κυκλοφοριακά πολίτες καλλιεργώντας στους μαθητές πρότυπα ορθής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή σχολική χρονιά υλοποιήθηκαν 529 προγράμματα που εντάσσονται στη θεματική της Κυκλοφοριακής Αγωγής και της Οδικής Ασφάλειας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και συμμετείχαν περίπου 11.000 μαθητές/τριες ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν 21 εκπαιδευτικά προγράμματα στη θεματική της Κυκλοφοριακής Αγωγής και της Οδικής Ασφάλειας από συνολικά 15 Φορείς, διοργανώθηκαν από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 2 διαγωνισμοί καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) με αντικείμενο την κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή της ασφαλούς μετακίνησης και επιδιώκει να συζητήσει τις νέες εξελίξεις στο χώρο της κυκλοφοριακής αγωγής, να παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους, σύγχρονα εργαλεία και καλές πρακτικές από το χώρο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 

Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα οποία λειτουργούν, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) και θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός
λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα
καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,όπως αυτά ορίζονται:

α) στην υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) στην υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13/11/2020(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) και θέμα: «Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού » εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών .
Οι Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού προβαίνουν
σε προγραμματισμό ενεργειών, σχετικά με:

(Ι) την εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη και

(ΙΙ) τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων γενικής, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και
γονέων ή κηδεμόνων τους για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, έκδοσης και επίδοσης
εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης.

Επίσης, οι Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ. οφείλουν να προσδιορίσουν τον απαιτούμενο αριθμό διοικητικού
προσωπικού και εκπαιδευτικού προσωπικού/μελών διεπιστημονικών μονάδων σε καθημερινή ή και σε
εβδομαδιαία βάση που πρέπει να προσέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.
21190/13/11/2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) και θέμα:

«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το προσωπικό που θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία θα είναι ανάλογο των διαθεσίμων
υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας χωροταξικής διαθεσιμότητας του Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβανομένων υπόψη
των γενικών οδηγιών πρόληψης. Ως προς τις διευκολύνσεις των γονέων/μελών του εκπαιδευτικού
προσωπικού, συνεπεία της πλήρους αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και για όσο διάστημα
διαρκεί αυτή, εφαρμόζονται οι υπ’ αρ. 158104/Ε3/18.11.2020 οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗΦΣΥ) και με θέμα: «Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους
εκπαιδευτικούς/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ».
Το κοινό για το ως άνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν
προγραμματισμένης συνάντησης αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής
επικοινωνίας. Κατά την προσέλευση και παραμονή όλων στον χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ, τηρούνται απαρέγκλιτα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ειδικότερα η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο
από τους προσερχόμενους γονείς ή κηδεμόνες όσο και από το προσωπικό της υπηρεσίας. Για τους
μαθητές/τριες ισχύουν τα προβλεπόμενα της παρ.6, του άρθρου 2 της Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020
ΚΥΑ(Β’4810).
Οι συνεδριάσεις των διεπιστημονικών επιτροπών δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω
τηλεδιάσκεψης, ενώ η προγραμματισμένη διαδικασία αξιολόγησης θα διενεργείται με αυτοπρόσωπη
παρουσία από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, τηρουμένων των μέτρων προστασίας έναντι της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να αναπροσαρμόζεται για μία ή περισσότερες ημέρες της
εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι
συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού το επιτρέπουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 2 της Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και
ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», όπως προβλέπεται.

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ισχύουν έως και 30-11-2020
(σχετ. ΦΕΚ Β΄ 4899/6-11-20), οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δύνανται, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες
λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), να προβούν σε
τροποποίηση των αποφάσεων τοποθέτησης των προσωρινων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που
στελεχώνουν τα Τμήματα Ένταξης, ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης, προκειμένου να τοποθετηθούν
σε ΣΜΕΑΕ, για όσο χρονικό διάστημα τελεί σε αναστολή η διά ζώσης εκπ/κή λειτουργία των σχολικών
Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπ/σης.

το έγγραφο σε μορφή pdf 

Χθες πραγματοποίησε τηλεκπαίδευση το σύνολο της σχολικής κοινότητας της χώρας

Χθες πραγματοποίησε τηλεκπαίδευση, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, το σύνολο της σχολικής κοινότητας που αγγίζει τα 1,6 εκατομμύρια μέλη. Πάνω από 39.800 παράλληλες συνεδρίες Γυμνασίων και Λυκείων και πάνω από 55.000 παράλληλες συνεδρίες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα (αριθμός που υπερβαίνει τα σχολικά τμήματα της χώρας και περιλαμβάνει και τη διενέργεια δοκιμαστικών συνεδριών και τηλεδιασκέψεων διδασκόντων). Συνέχεια ανάγνωσης Χθες πραγματοποίησε τηλεκπαίδευση το σύνολο της σχολικής κοινότητας της χώρας

Διγαλάκης από τη Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας: «Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Στη διαδικτυακή διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της Ευρώπης με διοργανώτρια χώρα την Ιταλία (Rome 2020 Ministerial Conference and Bologna Global Policy Forum), συμμετείχε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλης Διγαλάκης, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και η πρόοδος που σημειώνεται ως προς το κοινό όραμα του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area – EHEA), στο πλαίσιο που έχει περιγραφεί στη Διακήρυξη της Μπολόνια πριν 21 χρόνια. Συνέχεια ανάγνωσης Διγαλάκης από τη Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας: «Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, με σχετική εγκύκλιο, ανακοινώνονται  τα  εκπαιδευτικά προγράμματα/υλικά που έχουν εγκριθεί έως τώρα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  τα οποία δύνανται να υλοποιηθούν διαδικτυακά και απευθύνονται σε μαθητές
και μαθήτριες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Συνέχεια ανάγνωσης Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών