Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων ΣΔΕ (μητρώο ΣΔΕ) 2022-2023

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Views: 3K

To ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με σχετική ανακοίνωση, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο μητρώο Σ.Δ.Ε. έτους 2022.

Συγκεκριμένα, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9272/576/14.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΨΖΣΠ-Η9Ν), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή:

Στο 1ο στάδιο πρόσκλησης,

το οποίο αφορά την αίτηση ένταξης νέων μελών στο μητρώο ΣΔΕ καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων των ενταγμένων μελών του μητρώου ΣΔΕ, της πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546, ΕΤΟΥΣ 2022.

Στο 2ο στάδιο πρόσκλησης,

το οποίο αφορά την αίτηση για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μισθωσης έργου, της πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

καθώς και την αίτηση για την επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου, της πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ και επικαιροποίησης στοιχείων των ενταγμένων μελών του, για το έτος 2022, ορίζεται από την Τετάρτη, 15/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη, 29/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε ΕΔΩ τα σεμινάρια που δίνουν μοριοδότηση:

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτές είναι σχολικοί σύμβουλοι ή ψυχολόγοι σε ΣΔΕ τότε οφείλουν να παρακολουθήσουν εκτός από τα Προγράμματα επιμόρφωσης:

Πως γίνεται η Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάρια συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών στους Προγράμματα επιμόρφωσης

Aναλυτικότερα:

  • Στα Σ.Δ.Ε. (1 μόριο ανά 200 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
  • Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) (0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
  • Στην τυπική εκπαίδευση (Διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
    (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

Διευκρίνιση:

Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ:
Α. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr/ στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ.
Β. Τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους.

Διαχείριση μητρώου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων

H έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, ορίζεται από το έτος 2020 και εξής.

Α.1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: α) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, στη διεύθυνση: https://mitrwosde.inedivim.gr.

Η υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό, θα λαμβάνει χώρα μία (1) φορά κατ΄ έτος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου
Προηγούμενο άρθρο
Έως 41 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες
Μενού