Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 2.500€

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 10K

Εν όψει της έναρξης του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης ανέργων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» της Πράξης με ΟΠΣ 5154997 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες της πρόσκλησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων.

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι: 

1.       Εξωτερικός πωλητής

2.       Υπάλληλος γραφείου

3.       Πωλητής λιανικού εμπορίου

4.       Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

5.       Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου – merchandiser

6.       Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης  

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι έως 2.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.  

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες, τις οποίες υποχρεωτικά οφείλει να ολοκληρώσει ο κάθε συμμετέχοντας, για να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα: 

·         Τις 6 προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής  

·         την Κατάρτιση 500 ώρες (180 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 320 ώρες πρακτική)

·         τη διαδικασία πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ και θα λάβετε ενημέρωση από τον φορέα κατάρτισης του έργου.

Μενού