ΕΟΠΠΕΠ: Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Views: 524

Ο ΕΟΠΠΕΠ συμμετέχει στην Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) που υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων: – Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ) – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) – Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ).

Η πράξη στοχεύει στην ένταξη των καταρτιζόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Συγκεκριμένα, άμεσα ωφελούμενοι του έργου θα είναι 2.000 καταρτιζόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους και δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εξάμηνο της πρακτικής, και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι καταρτιζόμενοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν αρχικά με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης, διάρκειας 960 ωρών (έως 6 μήνες).

Ο ΕΟΠΠΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους, τους Διευθυντές των ΙΕΚ και τους καταρτιζόμενους σε Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους και δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής τους, να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο, τα κριτήρια συμμετοχής τους και τη δυνατότητά τους να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία δίνονται αναλυτικά πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην επίσημη Πλατφόρμα σύζευξης ωφελούμενων – επιχειρήσεων για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης

Επίσης, δείτε εδώ απαντήσεις στα πιθανά σας ερωτήματα.

Μενού