Γίνετε Επιμελητές βρεφών, νηπίων και παιδιών – Επιμορφωτικό σεμινάριο

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Views: 8K

Με βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίηση από διεθνή φορέα!

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) ανακοινώνουν την έναρξη του Επιμορφωτικού εξ αποστάσεως Σεμιναρίου με τίτλο: «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Επιμελητών Βρεφών, Νηπίων και Παιδιών», το οποίο προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τη φροντίδα και τη φύλαξη  βρεφών, νηπίων και παιδιών. Απώτερος στόχος του είναι η επιμόρφωση και η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εκείνων που θα επιμελούνται τη φροντίδα βρεφών, νηπίων και παιδιών.

Ανακοίνωση Γραμματείας Πιστοποιήσεων: Έναρξη Επόμενου Κλειστού Τμήματος 11/03/2024

Στόχος του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την ανατροφή βρεφών, νηπίων και παιδιών. Ειδικότερα, σκοπός είναι να παρουσιάσει βασικές αρχές της επιστήμης της βρεφοκομίας, παιδαγωγικής και νηπιαγωγικής, αλλά και σημαντικές συνιστώσες της κοινωνικοσυναισθηματικής, ψυχολογικής και γνωστικής ανάπτυξης των βρεφών, νηπίων και παιδιών. Θα γίνει επιπλέον αναφορά σε στοιχεία παιδιατρικής, υγιεινής και πρώτων βοηθειών, αλλά και στη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση νηπίων και παιδιών. Τέλος, θα παρουσιάσει τρόπους διαχείρισης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

  1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικού προγράμματος: freestudies.gr

E-mail επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού