Δωρεάν On-line Σεμινάριο στη σύγχρονη εγκληματικότητα – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Views: 1K

ΟNLINE COURSE το οποίο στηρίζεται σε Διεθνή Πρότυπα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης «Η σύγχρονη εγκληματικότητα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, μορφές εγκληματικότητας και τρόποι αντιμετώπισή τους» που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σε βάθος με τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας καθώς και με τους τρόπους αντιμετώπισής τους .

Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό θέσεων!

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα «Η σύγχρονη εγκληματικότητα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, μορφές εγκληματικότητας και τρόποι αντιμετώπισή τους» σκοπεύει να ασχοληθεί με την εφαρμοσμένη μορφή της επιστήμης της εγκληματολογίας, σε επαγγελματικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και γνωστικό επίπεδο.

Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό θέσεων!

Ανακοίνωση Γραμματείας Πιστοποιήσεων: Έναρξη Επόμενου Κλειστού Τμήματος 31/07/2024

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:
1. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες της επιστήμης της εγκληματολογίας
2. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις της εγκληματικότητας στην Ελλάδα και Διεθνώς
3. Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς χάραξης και εφαρμογής αντεγκληματικής πολιτικής
4. Να γνωρίζουν τους φορείς και υπηρεσίες πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας
5. Να γνωρίζουν τα ευρήματα των σύγχρονων ερευνών εγκληματικότητας
6. Να γνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνικής έρευνας και ειδικότερα της εγκληματολογικής έρευνας
7. Να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα επιστημονική γνώση στο επαγγελματικό και προσωπικό τους περιβάλλον
8. Να προσεγγίζουν κριτικά και να αξιολογούν τις έρευνες εγκληματικότητας και θυματοποίησης και τα ευρήματά τους
9. Να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική σε διάφορες περιπτώσεις εγκληματικών φαινομένων
10. Να καταρτίζουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες με θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα
11. Να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην εγκληματικότητα και την αντιμετώπισή της
12. Να αποκτήσουν προσόντα που μπορεί να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894.

Μενού