Προτεινόμενα

Γίνε Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR ή/& DPO – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες διεθνώς αναγνωρισμένη Πιστοποίηση! Με την υποχρεωτική, πλέον, τήρηση φακέλου συμμόρφωσης και τον ορισμό υπευθύνου προσωπικών δεδομένων, για όλους τους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις που συλλέγουν ή/και…

Δωρεάν On-line Σεμινάριο με ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για Στελέχη στο Χώρο Υποδοχής Ξενοδοχείου

Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο- μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ – McKinsey). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν…

Επαγγελματική Εξειδίκευση για την Άριστη Εκμάθηση Δακτυλογραφίας με Τυφλό Σύστημα

Στην σημερινή εποχή η εκμάθηση της δακτυλογραφίας ελληνικής και αγγλικής, παίζει σημαντικό ρόλο σε οποιανδήποτε καριέρα. Με το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Vellum Certificate in Typing Greek and English, που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου…

Πρόγραμμα Εκμάθησης Γερμανικής Γλώσσας

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν το Πρόγραμμα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας “Vellum Diploma in Basic German Language Studies“, σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες ομιλίας στη…

On-line Εξειδίκευση στο Franchise Management – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση! Η επιτυχής Διοίκηση των μονάδων Δικαιόχρησης απαιτεί επιμόρφωση σε συγκεκριμένη θεματολογία, πέραν της εμπειρίας και του έμφυτου ενστίκτου. Επιχειρηματίες (δυνητικοί Δικαιοδόχοι) που γνωρίζουν να…

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν σε  πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Ελληνικών Κολεγίων το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας…

Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση – Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), αναγνωρίζοντας τη σημασία εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και απευθυνόμενα στους εν ενεργεία αλλά και στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα…

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης για υπεύθυνους ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ως υπεύθυνος ή αναπληρωτής υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS (Κεφ. 18.1 του…

Γίνε Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ψυχαγωγία και την Άθληση

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση Vellum Global Educational Services «Fitness Animator»! Ο fitness animator είναι επαγγελματίας κυρίως του τουριστικού κλάδου, με δραστηριότητες Φύσης και Άθλησης. Συνήθως έχει  στο βιογραφικό του πολλές…

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Η «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου» που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,…

Γίνετε Επιμελητές βρεφών, νηπίων και παιδιών – Επιμορφωτικό σεμινάριο

Με βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίηση από διεθνή φορέα! Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) ανακοινώνουν την έναρξη του Επιμορφωτικού εξ αποστάσεως Σεμιναρίου με τίτλο: «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Επιμελητών Βρεφών, Νηπίων και…
Μενού