Προτεινόμενα

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική Ρομποτική και STEM

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), απευθυνόμενα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, σε εκπαιδευτές ιδιωτικών κέντρων ρομποτικής και STEM, καθώς σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση,…

Γίνε Επαγγελματίας Web Designer με το Mastering WordPress!

Διεθνώς αναγνωρισμένη Πιστοποίηση σε 3 μήνες! Ένα μοναδικό Online Course στην Ελλάδα, το οποίο δημιούργησε ο κ. Χαριτάκης ο οποίος “γράφει” εκατομμύρια σειρές κώδικα προγραμματισμού ετησίως. Και βρίσκεται δίπλα σε…

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης “Προγραμματισμός με PYTHON” – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή και να γνωρίσετε σε βάθος την Python, μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού με απλό συντακτικό, εξαιρετική αναγνωσιμότητα, φορητότητα και μοντέρνα χαρακτηριστικά που την κάνουν…

Γίνε Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR ή/& DPO – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες διεθνώς αναγνωρισμένη Πιστοποίηση! Με την υποχρεωτική, πλέον, τήρηση φακέλου συμμόρφωσης και τον ορισμό υπευθύνου προσωπικών δεδομένων, για όλους τους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις που συλλέγουν ή/και…

Δωρεάν On-line Σεμινάριο με ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για Στελέχη στον Χώρο Υποδοχής Ξενοδοχείου

Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο- μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ – McKinsey). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν…

Επαγγελματική Εξειδίκευση για την Άριστη Εκμάθηση Δακτυλογραφίας με Τυφλό Σύστημα

Στην σημερινή εποχή η εκμάθηση της δακτυλογραφίας ελληνικής και αγγλικής, παίζει σημαντικό ρόλο σε οποιανδήποτε καριέρα. Με το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Vellum Certificate in Typing Greek and English, που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου…

Πρόγραμμα Εκμάθησης Γερμανικής Γλώσσας

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν το Πρόγραμμα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας “Vellum Diploma in Basic German Language Studies“, σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες ομιλίας στη…

On-line Εξειδίκευση στο Franchise Management – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση! Η επιτυχής Διοίκηση των μονάδων Δικαιόχρησης απαιτεί επιμόρφωση σε συγκεκριμένη θεματολογία, πέραν της εμπειρίας και του έμφυτου ενστίκτου. Επιχειρηματίες (δυνητικοί Δικαιοδόχοι) που γνωρίζουν να…

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν σε  πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Ελληνικών Κολεγίων το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας…

Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση – Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), αναγνωρίζοντας τη σημασία εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και απευθυνόμενα στους εν ενεργεία αλλά και στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα…

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης για υπεύθυνους ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ως υπεύθυνος ή αναπληρωτής υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS (Κεφ. 18.1 του…
Μενού