Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Views: 106

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων και κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των
αιτημάτων που υποβλήθηκαν, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr τα αιτήματα των
φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ. Αναλυτικά
στοιχεία θέσεων είναι αναρτημένα και σε αρχείο excel στο site www.apografi.gov.gr/Κινητικότητα/Κύκλοι Κινητικότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη
αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022.
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο
https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.
Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να
δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον
ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης
μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο.
Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που
προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022. Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των
θέσεων με κριτήρια:
 τον κωδικό της θέσης
 τον φορέα της θέσης
 την οργανική μονάδα της θέσης
 τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (δήμο)
 τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση)
 την εργασιακή σχέση
 την κατηγορία εκπαίδευσης
 τον κλάδο
 το γενικό περίγραμμα

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Προηγούμενο άρθρο
Επιστολή του ΑνΥΠΕΣ, Στέλιου Πέτσα, στους Δήμους όλης της χώρας για την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων
Μενού