Ενημέρωση για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Σεμιναρίου για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού το Σάββατο 12/2/2022

Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Views: 405

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Σεμιναρίου για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού το Σάββατο  12/2/2022

Γνωστοποιείται ότι η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
διοργανώνουν Σεμινάριο για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με το συνημμένο
Πρόγραμμα.
Οι Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν στο e-mail της υπηρεσίας
μας: mnimes@minedu.gov.gr, έως την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022, ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  2. ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ή/ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
  4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (προαιρετικά)
  5. E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Το πρόγραμμα σε μορφή doc 

Μενού