Προτεινόμενα

Mastering Excel for Business – Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση!

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση! Αποκτήστε με το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Mastering Excel for Business, που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) γνώσεις και δεξιότητες που σας βοηθάνε να βελτιώσετε…

Επαγγελματική Εξειδίκευση για την Άριστη Εκμάθηση Δακτυλογραφίας με Τυφλό Σύστημα

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ! Στην σημερινή εποχή η εκμάθηση της δακτυλογραφίας ελληνικής και αγγλικής, παίζει σημαντικό ρόλο σε οποιανδήποτε καριέρα. Η συγκεκριμένη δεξιότητα κρίνεται πολύτιμη όχι μόνο σε επαγγελματίες γραμματείς…

Πρόγραμμα Εκμάθησης Γερμανικής Γλώσσας

Στο Vellum Diploma in Basic German Language Studies, που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.), θα μάθετε τις βασικές δεξιότητες ομιλίας στη γερμανική γλώσσα, με αποτέλεσμα να ακούτε και…

On-line Σεμινάριο στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση! Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δημιουργήσετε βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης International…

On-line Σεμινάριο στις Βασικές Οικονομικές Έννοιες – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση! Μάθετε τα πάντα για την συμπεριφορά των καταναλωτών και την παραγωγική διαδικασία αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας με το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Vellum Diploma…

On-line Εξειδίκευση στο Franchise Management – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκτήστε σε 3 μήνες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση! Επιμορφωθείτε ώστε να γίνετε ένα ικανό Στέλεχος και Επενδυτής (Δικαιοδόχος)με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης International Certificate in Franchise Management, που προσφέρουν τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης…

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι αφενός η επικαιροποίηση γνώσεων και προσόντων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών συμμετεχόντων και η βέλτιστη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις…

Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση – Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αναγνωρίζοντας τη σημασία εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο τομέα προσφέρει το «Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση». Το Πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στη…

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης για υπεύθυνους ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας και γι’ αυτό το λόγο η ασφάλεια των Λιμενικών Εγκαταστάσεων καθίσταται σημαντικός. Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει…

Γίνε Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ψυχαγωγία και την Άθληση

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση Vellum Global Educational Services «Fitness Animator»! Ο fitness animator είναι επαγγελματίας κυρίως του τουριστικού κλάδου, με δραστηριότητες Φύσης και Άθλησης. Συνήθως έχει  στο βιογραφικό του πολλές…

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου αποτελεί μείζον εκπαιδευτικό ζήτημα και μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτοαξιολόγησης που είναι απαραίτητη και αναπόσπαστη από την ομαλή λειτουργία του σχολικού συστήματος. Η ανάγκη αξιολόγησης…
Μενού