Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 ξεκινά το πρόγραμμα

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 318
enisxitiki didaskaliaΕνισχυτική Διδασκαλία 2013 ξεκινά το πρόγραμμα Ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία για το έτος 2013 2014 στα γυμνάσια της χώρας και αφορά μαθητές ,οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ιδιωτικά φροντιστήρια και επιθυμούν να κάνουν φροντιστήριο στο σχολείο.
Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013 2014 απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και αφορά τα εξής μαθήματα:
  • Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα),
  • Μαθηματικά,
  • Φυσική,
  • Χημεία,
  • Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα).
Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική Τεχνική Εκπαίδευση). Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αρχίζει να λειτουργεί κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά διεύθυνση με απόφαση του διευθυντή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.
Υπάρχει η δυνατότητα ένα ΣΚΕΔ να αποτελείται από μία σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κ.λπ.).
Κριτήρια για την επιλογή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα σε συγκεκριμένο ΣΚΕΔ, αποτελούν ο αντίστοιχος βαθμός τριμήνου του μαθήματος και ο μέσος όρος του τριμήνου σε όλα τα μαθήματα.
Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του διευθυντή της οικείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κάθε διεύθυνση, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά ΣΚΕΔ, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.
Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1/3 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές το ελάχιστο και έως 15 μαθητές το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται μεταβολή των ανωτέρω ορίων έως 5 μαθητές το ελάχιστο (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κ.λπ.).
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάζει αδικαιολογήτως 20 συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα του και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων.
Σε λίγες ημέρες αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες καθώς και η πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μεγάλες οι ελλείψεις σε προσωπικό στα ειδικά σχολεία
Προηγούμενο άρθρο
Κατασκήνωσεις ΟΑΕΔ 2014 πρόγραμμα για 40.000 παιδιά
Μενού