Υποβολή προτάσεων από τα ΑΕΙ για την πράξη «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 101

αρχείο λήψης (1)Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης» πράξη «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών – τριών»  ανακοίνωσε το Υπουργείο και Παιδείας και καλεί τα Τµήµατα των ΑΕΙ µε γνωστικό αντικείµενο την οργάνωση και διοίκηση του Αθλητισµού και τις αθλητικές επιστήµες ως δυνητικούς ∆ικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις µεµονωµένα ή και σε σύµπραξη. Σε περίπτωση σύµπραξης απαιτείται συµφωνητικό µεταξύ των φορέων που θα αφορά στις διακριτές δράσεις του κάθε φορέα για τις δράσεις που θα αναλάβει.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, τη συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ζ. Λιακοπούλου, Στέλεχος της Μονάδας Α2, στο τηλέφωνο 210 327 8070 και e-mail: zliakopoulou@epeaek.gr

Όλη η πρόσκληση εδώ

Πηγή: edulll.gr, diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προτάσεις από το Ινστιτούτο Εργασίας για την ανεργία
Προηγούμενο άρθρο
3 άτομα στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.
Μενού