ERASMUS+ επιχορήγηση εθνικών αρχών για προγράμματα μαθητείας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 21

αρχείο λήψης (1)Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ «Εθνικές αρχές για προγράμματα μαθητείας» ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας κατάρτισης υπό τη μορφή μαθητείας και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας αριστείας στη μάθηση στη βάση της εργασίας στον τομέα της ΕΕΚ μέσω συμπράξεων μεταξύ εθνικών αρχών αρμόδιων για θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και οικονομίας, κοινωνικών εταίρων, σχετικών ενδιάμεσων οργανισμών (όπως εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, επαγγελματικές και κλαδικές ενώσεις), παρόχων ΕΕΚ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Η άμεση συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών διασφαλίζει ότι τα προγράμματα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εθνικές μεταρρυθμίσεις, διαμορφώνοντας προγράμματα μαθητείας υψηλής ποιότητας, και μπορεί να συνδεθεί με το έργο της ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας και τη συνέχεια που δίνεται στην ανακοίνωση της Bruges (Bruges Communique).

Κάθε επιμέρους πρόγραμμα θα βασιστεί στις πρακτικές μίας ή περισσότερων χωρών του προγράμματος Erasmus+, αξιοποιώντας έτσι τη μεταφορά γνώσεων και πείρας. Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο θέμα της μαθητείας σε εθνικό επίπεδο, όπως κοινωνικών εταίρων (οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων), σχολών ΕΕΚ, μεμονωμένων εταιρειών και ενδιάμεσων οργανώσεων, θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο ποιότητας της πρόσκλησης.

Πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις επιχορήγησης από τουλάχιστον δύο οντότητες που προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Ο επιλέξιμος κύριος υποψήφιος (συντονιστής) πρέπει να είναι εθνική αρχή (ή οργανισμός που διορίζεται από την εθνική αρχή), υπεύθυνη για την ΕΕΚ και για τη χάραξη, την παρακολούθηση και ενδεχομένως την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις μαθητείες, και να εδρεύει σε χώρα του προγράμματος.

Οι επιλέξιμοι δευτερεύοντες υποψήφιοι μπορεί να είναι υπουργεία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, πάροχοι ΕΕΚ κ.λπ.

Σε περίπτωση που ο κύριος υποψήφιος (συντονιστής) είναι οργανισμός που έχει διοριστεί από την εθνική αρχή, η εθνική αρχή που τον διορίζει πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση είτε ως δευτερεύων υποψήφιος είτε ως συνδεδεμένη οντότητα ή συνδεδεμένος εταίρος που συμμετέχει στην υλοποίηση χωρίς αυτό να συνεπάγεται κόστος.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

Οι επιλέξιμες χώρες είναι τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι πιθανές υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία.

Ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων εκτιμάται σε 4 εκατ. EUR κατά το μέγιστο. Κάθε επιχορήγηση θα ανέρχεται μεταξύ 100 000 και 300 000 EUR. Ο Οργανισμός προβλέπεται να χρηματοδοτήσει περίπου 16 προτάσεις. Το ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί κατά μέγιστο από την επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε 75 %.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2014, πριν από τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Οι κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και το έντυπο αίτησης διατίθενται στο eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού