Υποτροφίες σε Κωφούς/Βαρήκοους φοιτητές

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 53

αρχείο λήψης (1)Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κωφός/βαρήκοος φοιτητής που έχει άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση αυτών, να ενημερώσει την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και συνυποβάλλοντας:

  •  Φορολογική δήλωση έτους 2014,
  •  Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2014,
  •  Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, όπου να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας,
  •  Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών), όπου θα φαίνεται ο αριθμός μελών της οικογένειας του κωφού/βαρήκοου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Κατεβάστε την Αίτηση

 

Πηγή: newsedu.gr

Μενού