Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 60

images (3)Οι προς υποβολή προτάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, θα πρέπει να αρθρώνονται σε τρία αλληλένδετα σκέλη.

1. Θεωρητική κατάρτιση, με ενιαίο διαρθρωτό πρόγραμμα που θα μπορεί να προσαρμόζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιλογές των ωφελούμενων

2. Απόκτηση Επαγγελματικής εμπειρίας / Πρακτική άσκηση σε επιχείρηση

3. Θεωρητική κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η απόκτησηεπαγγελματικής εμπειρίας / πρακτική άσκηση των ωφελούμενων

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις θα αφορούν ωφελούμενους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. ηλικίας έως 29 ετών σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Συλλογικοί Φορείς

Σε ποιους απευθύνεται

Κοινωνικοί Εταίροι:

 • ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Στέγη της Βιομηχανίας Σ.Ε.Β.
 • ΙΝ.ΕΜ.Υ/Ε.Σ.Ε.Ε.
 • Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 • ΙΝ.ΣΕΤΕ

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται … 

Τι χρηματοδοτείται

 • Προσέλκυση και επιλογή ωφελουμένων στα ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης /επαγγελματικής κατάρτισης
 • Κατάρτιση οδηγού (curriculum), ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού υλικού καθώς και υλοποίηση της επιμόρφωσης των ωφελούμενων
 • Υποστηρικτικές ενέργειες
 • Υλοποίηση της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας / πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις
 • Δημοσιότητα
 • Αξιολόγηση

Προϋπολογισμός

€ 40.500.000

Περίοδος υποβολής

από 11/7/2014 έως 4/8/2014

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 118 55 Αθήνα
Τηλ
210 3278000
Φαξ
210 3278073

Μαρτίνη Έλενα-Χριστίνα

210 3278070

Ιστοσελίδα δημοσίευσης  :http://www.edulll.gr/?p=25343

Πηγή: espa.gr

Μενού