Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 60

αρχείο λήψης (18)Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για 25 θέσεις φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Μετάφρασης. Το ΔΠΜΣ είναι μέλος του Δικτύου Πιστοποιημένων Πανεπιστημίων της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT ‐European Master on Translation‐ label) που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση.

Θα γίνουν επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (υποτροφίες εσωτερικού) και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Επισημαίνουμε ότι η λειτουργία του ΔΠΜΣ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τελεί υπό την αίρεση της δημοσίευσης της αναμορφωμένης Υπουργικής Απόφασης Λειτουργίας η οποία αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015 προβλέπεται στην Υ.Α. λειτουργίας οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ύψους 500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 4 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου 2014 προσωπικά στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής) ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή. Τονίζεται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. θα παραμείνουν κλειστές από 28/7 έως και 17/8/2014. Κατά το διάστημα αυτό η υποβολή θα γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή. Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο.

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Σπουδών
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, 3ο; όροφος, Γραφείο 308Α
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Για τα δικαιολογητικά και όλες τις διευκρινήσεις κατεβάστε την Προκήρυξη

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού