Πρόσληψη 41 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 80

admie_bΟ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) -∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς που εδρεύει στο Αιγάλεω του Νοµού Αττικής, και των Περιφερειακών Τοµέων αυτής ανά την επικράτεια, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Αιγάλεω Ν. Αττικής
(1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
(1) ΠΕ Χηµικών Μηχανικών
(1) ΤΕ Ηλεκτρονικών
(1) ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού
(1) ΤΕ Αναλυτές-Προγραµµατιστές
(3) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων
(9) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών-ΥΣ
(2) ∆Ε Μηχ/κών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού
(1) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Οχηµάτων
(1) ∆Ε Τεχνιτών ∆οµικών Έργων (Οικοδόµων)
(1) ∆Ε Χειριστών Η/Υ
(1) ΥΕ Τραπεζοκόµων
Μάνδρα Ν. Αττικής
(1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Τεχν. Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα µηχανήµατα (ΚΛΑΡΚ))
Τρίπολη Ν. Αρκαδίας
(1) ∆Ε Οδηγών (µε ψηφιακό ταχογράφο)
Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης
(3) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων
(1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών – ΥΣ
Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου
(1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών – ΥΣ
Λάρισα Ν. Λάρισας
(5) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων
Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας
(2) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων
(1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών – ΥΣ
(1) ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (∆ιοικητ/κοί Επιµελητές)
Κοζάνη Ν. Κοζάνης
(2) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας σε µία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς :
  • Αγίας ΄Αννης 70, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω -Ν. Αττικής. Αρµόδιος: ΠΥΡΓΙΕΡΗ Ανθή , τηλ. 210-3492140 και ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Αικατερίνη, τηλ. 210-3492235.
  • ∆ΣΣΜ – ΠΕΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ : 2ο χλµ. Επαρχιακής Οδού Τρίπολης- Περθωρίου, Τ.Κ. 22100-Τρίπολη, Αρµόδιος : MΠΡΟΥΣΑΛΗ Παναγιώτα, τηλ. 2710- 230429.
  • ∆ΣΣΜ – ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : Στ. Κυριακίδη 29 (όπισθεν Καυτατζογλείου), Τ.Κ. 54636-Θεσσαλονίκη, Αρµόδιος : ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζήσης, τηλ. 2310- 204501
  • ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : Νικολούλη 25, Τ.Κ.41334 Λάρισα. Αρµόδιος : ΤΖΗΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. , τηλ. 2410-610300
  • ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : Τοπική Κοινότητα Κάτω Κεράσοβου, ∆ηµοτική Ενότητα Αρακύνθου ∆ήµου Αγρινίου Τ.Κ. 30011, Ν. Αιτωλ/νίας. Αρµόδια : ΜΠΟΤΙΝΗ Γεωργία, τηλ. 26350-51296
  • ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ : 14χλµ Κοζάνης-Πτολεµαϊδας, Τ.Κ. 50100- Κοζάνη. Αρµόδιος : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Κρυστάλλω, τηλ. 24610-96567

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κατασκήνωσεις ΟΑΕΔ 2014 πρόγραμμα για 40.000 παιδιά
Προηγούμενο άρθρο
Αλλαγές στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες
Μενού