ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 303

asep1Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε 7 ειδικότητες ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012) Σήμερα, απεστάλησαν στη 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ οι πίνακες προσληπτέων των ειδικοτήτων.• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. 211),

• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΜΕΘ) (κωδ. 212),

• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ–ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (κωδ. 316)

• ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδ. 401).

Συμπληρωματικά απεστάλησαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων: ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ) και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού κατόπιν υλοποίησης μεταβολών από την αρμόδια Υ.ΠΕ. Για την κάλυψη των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) θέσεων επικουρικού προσωπικού στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επίδομα ελάχιστου εισοδήματος σήμερα τα κριτήρια
Προηγούμενο άρθρο
Επιδοτούμενη κατάρτιση σε θέματα εξαγωγών για 260 δικαιούχους στην Αττική
Μενού