7 υπάλληλοι στο Δήμο Αγρινίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 18
3hΟ Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη
Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον Αξονα Προτεραιότητας», υποέργο: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Αγρινίου» του Δήμου Αγρινίου, που εδρεύει στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΠΕ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Στελέχους (Διαχειριστής-τρια),
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγου,
  • 1 ΠΕ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού,
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγου (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία),
  • 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Καθαριστών/στριών) και
  • 1 ΥΕ Φύλακα.
Διεύθυνση: Δήμος Αγρινίου,
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού,
Χαριλάου Τρικούπη 10,
Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο,
τηλέφωνο. επικοινωνίας 2641360240.
Μενού